Dispositius Biomèdics

Per a aplicacions relacionades amb la monitorització i l’estimulació de l’activitat del sistema nerviós central i perifèric

ProjectesDispositius BiomèdicsgECoG

gECoG

Escalat d’una matriu d’elèctrodes de grafè per cirurgia de mapeig cerebral

El projecte gECoG està enfocat a l’escalat d’una matriu d’elèctrodes de grafè per l’ús en aplicacions mèdiques on és necessari monitoritzar l’activitat cerebral a la superfície del còrtex. El dispositiu a escalar és una matriu flexible de microelèctrodes (64 i 128 elèctrodes) de grafè per a mesures d’electrocorticografia (ECoG) que es realitzen durant el decurs de cirurgies invasives al cervell, com aquelles relacionades amb la resecció de tumors cerebrals o de focus epilèptics.

ICN2 i INBRAIN Neuroelectronics (una spin-off participada per ICN2) estan treballant amb l’objectiu d’avançar el TRL de nous implants invasius basats en grafè, avançant des de l’estadi actual d’un prototip preclínic per estudis en models animals cap a prototips clínics de dispositius mèdics de classe III.

gECoG

Objectius

El projecte gECoG desenvoluparà les següents activitats:

  • A.1. Escalat de la tecnologia. Desenvolupament de processos de microfabricació compatibles amb les dimensions i el futur ús dels implants en humans. Aspectes com el control de la flexibilitat mecànica del substrat i la homogeneïtat i el rendiment de la tecnologia seran desenvolupats en el marc del projecte.
  • A.2. Avaluació de la tecnologia y acoblament del prototip final. Els objectius principals són: i) avaluar la funcionalitat de la nova tecnologia en models d’animal petit, ii) generar dades suficients sobre la seguretat i biocompatibilitat de la tecnologia, iii) validar els procediments d’esterilització, i iv) acoblament del prototip final compatible amb equips electrònics mèdics existents.
  • A.3. Validació reguladora i preparació de l’assaig clínic. Aquesta activitat inclou i) la preparació de la documentació necessària per obtenir l’aprovació de les agencies reguladores i ii) la realització de les proves funcionals en models animals rellevants per l’assaig clínic.

Coordinador

ICN2

Jose A. Garrido

El professor Jose A. Garrido és un dels pioners en l’ús del grafè per a aplicacions d’interfícies neuronals. Té més de 141 publicacions, 78 presentacions convidades (incloent keynotes) i ha participat en més de 27 projectes com a investigador principal.

És important destacar la coordinació del projecte FET proactive BrainCom EU centrat en el desenvolupament d’una nova generació de dispositius neuroprotètics pel mapejat cerebral i la seva participació del 2016 fins 2020 com a adjunt del paquet de treball 5 relacionat amb les tecnologies biomèdiques del projecte Europeu Graphene Flagship. Garrido també és coordinador del projecte i-VISION, finançat per la Fundació La Caixa.

Actualment, Jose A Garrido és director científic d’INBRAIN Neuroelectronics, spin-off d’ICN2 que té com a objectiu la comercialització de dispositius neuronals basats en grafè per a aplicacions mèdiques.

Aportacions dels socis

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Jose A. Garrido

ICN2 és el responsable de l’escalat tecnològic mitjançant el desenvolupament de processos de microfabricació compatibles amb les dimensions i l’ús futur dels implants en humans i treballa en l’avaluació de la tecnologia i el muntatge del prototip final.
L’ICN2 també està fent esforços en la validació de la regulació i la preparació de l’assaig clínic en col·laboració amb InBrain Neuroelectronics.

INBRAIN Technologies

INBRAIN Neuroelectronics treballa juntament amb l’ICN2 amb l’objectiu d’augmentar el TRL de nous implants invasius basats en grafè, avançant des de l’etapa actual d’un prototip preclínic per a ús en animals cap a prototips clínics de dispositius mèdics de classe III.