Energia

Per a l’emmagatzematge (supercondensadors i bateries) i la generació (cèl·lules solars photovoltaicas) d’energia

ProjectesEnergy DevicesAutoGraph

AutoGraph

Elèctrodes basats en grafè per a dispositius d’emmagatzematge d’energia per a sistemes totalment autònoms

El projecte AutoGraph es focalitza en el desenvolupament d’una tecnologia de fabricació d’elèctrodes en base a les propietats del grafè i en la seva preparació adequada als requeriments del dispositiu electroquímic d’emmagatzematge d’energia per ser utilitzada en sistemes autònoms.

AutoGraph

Objectius

Els seus objectius són:

  • Aconseguir un sistema d’emmagatzematge d’energia basat en grafè operatiu així com la seva tecnologia de fabricació.
  • Desenvolupar un sistema totalment autònom modular que tingui almenys un nanogenerador d’energia, un emmagatzematge d’energia, un sensor i un sistema de comunicació de dades. La integració d’un supercondensador basat en grafè (o híbrid) en el prototip permetrà demostrar que la tecnologia de fabricació pròpia és robusta per ser utilitzada comercialment en un futur proper considerant l’ampli camp d’aplicacions que ofereixen aquests sistemes.

Coordinador

Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)

Joan Ramon Morante

J. R. Morante és professor titular de la Universitat de Barcelona i director de l’institut IREC. Té més de 35.500 cites (H = 95) segons la base de dades GS amb més de 600 articles publicats, 24 patents, i ha estat assessor de 53 tesis doctorals, ha participat / coordinat nombrosos projectes en diferents programes internacionals i industrials (> 55).

És director del grup d’Emmagatzematge i Captació d’Energia de l’IREC.

Aportacions dels socis

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Pedro Gómez-Romero

Desenvolupament de materials base grafè per obtenir cel·les individuals de supercondensadors i/o materials hibrids per emmagatzemar l’energia necessari per funcionament del dispositiu.
Modificació del grafè i preparació de les suspensions i de les tintes, objectiu secundari.
Preparació de la bateria híbrida amb col·laboració amb IREC

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Joan Ramon Morante Lleonart

Tecnologia de fabricació d’elèctrodes electroquímics basats en les propietats del grafè i les seves modificacions.
Fabricació i tests de supercondensadors i desenvolupament dels processos d’obtenció de petites series amb diferent tipus d’encapsulats, “coin” cells i “pounch”.
Implementació, regulació del procediment i test per supercondesadors impresos amb col·laboració amb Eurecat.
Disseny sistemes autònoms amb col·laboració amb Eurecat: sensors, sistemes de micro-captació d’energia, electrònica del processament del senyal i del control d’energia, sistema de comunicació i sistema d’emmagatzematge.

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya

Claudia Delgado Simao

Disseny de sistemes autònoms d’emmagatzematge d’energia, electrònica d’ultra-baix consum pel processament i control de senyal i sistema de comunicació sense fils.
Fabricació, muntatge i programació del prototip final amb incorporació de sensors ambientals.
Integració dels supercondensadors amb l’electrònica de baix consum, verificació i test dels prototips.