Energia

Per a l’emmagatzematge (supercondensadors i bateries) i la generació (cèl·lules solars photovoltaicas) d’energia

ProjectesEnergy DevicesINTEGRO

INTEGRO

Cèl·lula solar de perovskita combinada amb elèctrode de grafè per a la reducció de CO2

El projecte INTEGRO té com a objectiu desenvolupar un dispositiu de fotosíntesi artificial, que combina una cel·la fotovoltaica (PV) de baix cost, alt voltatge i eficient, basada en la tecnologia de perovskita, amb un electrocatalitzador sense metalls (EC) fabricat amb grafè dopat amb nitrogen, per tal de crear un sistema PV-EC integrat.

Aquest sistema alimentat per energia solar, serà capaç de funcionar a baixes tensions (<2,4 V) i amb alta eficiència faradaica (> 80%) i serà capaç de subministrar prou energia per iniciar la reacció de reducció de CO2, aconseguint una eficiència de conversió de solar a combustible > 10%.

INTEGRO

Coordinador

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Nina Carretero

Nina M. Carretero (PhD), investigadora del grup Energy Storage, va obtenir el seu doctorat en Ciència de Materials per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (ICMAB-CSIC i UAB) el 2014. Els principals temes de investigació van ser la síntesi de nous materials híbrids, electroquímica i aplicacions d’elèctrodes.

Actualment, i des de 2015, és investigadora a l’Institut de Reserca en Energia de Catalunya (IREC), estant principalment involucrada en projectes industrials relacionats amb la fotoelectrocatàlisi (dissociació de l’aigua i fotosíntesi artificial). Els seus principals interessos de recerca són la síntesi i caracterització de catalitzadors, l’optimització i l’ampliació de configuracions fotoelectroquímiques. Ha estat autora o coautora de 12 articles amb més de 200 cites fins al moment en revistes internacionals de referència, 2 patents i més de 18 contribucions a conferències (índex H 7).

Aportacions dels socis

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Nina Carretero

IREC: La contribució de l’IREC a aquest projecte consistirà en la caracterització del grafè dopat amb N, la prova electrocatalítica per a la reducció de CO2 i la validació del concepte PV-EC.

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Jordi Martorell

ICFO: El paper de l’ICFO en aquest procés serà la síntesi de grafè dopat amb N, la preparació d’elèctrodes i l’optimització de les cèl·lules fotovoltaiques de perovskita.