octubre 14, 2021

NanoDay 2021 (14 d’octubre de 2021)

Aquest esdeveniment està organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRII), amb el suport de la Cambra de Comeró i Acció.

L’esdeveniment celebrarà el Dia Internacional de Nano (9 d’octubre) involucrant a les empreses i investigadors en un debat sobre l’impacte de la nanociència i la nanotecnologia en la indústria local.

Representants dels projectes de GraphCAT  GraphRetina i AQUA-GOX2 participaran en el debat, juntament amb Àlex Argemí (ICN2) que moderarà la taula rodona de salut.

Compartim més detalls sobre aquest tema tan aviat com estiguin disponibles.

Nanoday – Fundacio Recerca