Integració en Si-CMOS

La integració de tecnologies de grafè i la tecnologia CMOS

ProjectesSi-CMOS Integration DevicesGraVisIR

GraVisIR

Sensor d'imatge integrat a escala hòstia, per llum visible i infraroja

Els sensors òptics i càmeres que operen en l’infraroig pròxim tenen multitud d’aplicacions amb gran
impacte social com ara visió nocturna i en circumstàncies adverses (com la boira) molt útils per al
sector d’automoció, inspecció de processos productius i de qualitat, seguretat i vigilància, així com
també prevenció de focs, inspecció de cultius i control de plagues entre altres.

Els productes actualment disponibles en el mercat estan basats en tecnologies III-V (InGaAs) no
monolítiques, sobre circuits integrats de lectura CMOS (Read-out Integrated Circuits o ROIC). Aquesta
tecnologia presenta desavantatges com l’alt preu associat als materials InGaAs d’alta qualitat i la baixa
resolució causada pel procés de fabricació. Només recentment s’ha pogut arribar a nivells de
megapíxel a un cost prohibitiu per a la majoria de les aplicacions industrials. En conseqüència, el cost
aproximatiu d’un dispositiu ronda els 20.000 euros.

GraVisIR

Objectius

L’objectiu dl projecte GraVisIR se centra en la integració d’una tecnologia única basada en grafè i punts
quàntics desenvolupada en ICFO – l’Institut de Ciències Fotòniques pels professors Konstantatos i amb
matrius de sensors òptics. Aquesta tecnologia té uns avantatges considerables i únics que li permeten
ser una de les tecnologies més prometedores per a un nou tipus de sensors d’imatge.

Coordinador

ICFO

Frank Koppens

El professor Koppens va arribar a l’ICFO de la Universitat de Harvard i és el líder del grup de Nano-Optoelectrònica (més de 20 postdoctorats, estudiants i enginyers). Koppens és coautor de més de 68 publicacions (índex H 30) en revistes especialitzades de prestigi com Nature (2x), Science (5x), Nature Physics (7x), Nature Materials (4x), Nature Nanotech (8x), Phys.Rev.Lett. (10x) i NanoLetters (10x), amb un total de més de 14.000 cites. El seu treball se centra en optoelectrònica, nanofotònica, plasmònica i fotodetecció.

Koppens és professor ICREA i ha rebut reconeixements de prestigi com el Premi Huygens pel seu treball en nanotecnologia. Recentment ha estat guardonat amb la segona subvenció ERC i la tercera ERC PoC. A més, Koppens és líder del Programa de Treball al Graphene FET Flagship i és el president de l’exposició Graphene Pavilion al Mobile World Congress des del 2016.

Aportacions dels socis

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

Frank Koppens

L’ICFO desenvoluparà l’espectròmetre basat en la tecnologia inventada a l’ICFO.

QURV

QURV es va constituir el juliol de 2020 per explotar els resultats del projecte GraVisIR.